Nyheder

news                  Her præsenteres små og store nyheder

November 2015: I forbindelse med en nødhjælps-forsendelse til Daugavpils-regionen i den sydøstlige del af Letland, har vi i forlængelse heraf foretaget en besøgsrejse til stedet. Læs rapporten ved at klikke på dette link.

Juni 2015: Der er netop den 16. afsendt en sættevogn med nødhjælp til Daugavpils i Letland. Samtidig er vor Rumænien koordinator Arne Lorenzen kommet hjemmet fra Rumænien, hvortil der er leveret et læs nødhjælp i Cluj – Cornatel, hvilket der kan læses mere om her.

April 2015: Der har været afholdt generalforsamling, se nærmere her.
Nyhedsbrev april 2015 er udkommet, læs det: Nyhedsbrev april 2015.

December 2014: Med ønsket om en glædelig jul har vi udsendt december nyhedsbrev.

November 2014: Den 18. november har vi afsendt et læs til Preili i Letland. En 18 meter lang sættevogn blev fyldt med rigtig gode sager. Masser af gode nye puder og dyner, så der er noget at stå imod vinteren med. Masser af gode brugbare skolemøbler. Derudover som altid masser af tøj og fodtøj og køkkengrej. Legetøj til de små. Aldrig har vi haft en sending så tæt pakket som denne. Det vil blive en rigtig god julegave til masser af fattige familier i den østlige del af Letland.

Oktober 2014: Læs oktober rapporten fra sidste transportrejse til Rumænien.

August 2014: Den 19.august 2014 blev en sættevogn fyldt og sendt af sted til Preili i Letland med nødhjælp til skoler og familier. Især kan fremhæves mange skolemøbler af god kvalitet fra VUC i Haderslev. Derudover masser af tøj og almindeligt husgeråd til dagligt brug i hjemmene. Blot en times flyvning fra Danmark oplever vi en helt anden verden og en ufattelig nød og elendighed, som disse gæve gutter sætter en ære i at hjælpe, f.eks. som her ved læsning og afsendelse af lastbilen.

Juli 2014:ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP deltog i Skovby by NIght. Se en lille billedserie på FACEBOOK.

Juni 2014:

GLÆDELIG BEGIVENHED
Vi har den 12. juni modtaget følgende gode meddelelse fra Kulturstyrelsen:
“Tilsagn I har søgt om tilskud fra Kulturministeriets pulje til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål. Afgørelse: Vi giver hermed Østeuropæisk Børnehjælp et tilskud på i alt 28.475,74 kr.”
Det betyder, at vi på ny kan at sende en transport med nødhjælp af sted til Letland.

Maj 2014: Fredag den 30. maj var vi med et par biler i Døstrup syd for Skærbæk. Pakkecentralen for organisationen “Aktion Børnehjælp”, havde igen et stort parti hjemmestrikkede tæpper klar til os i “æ sprøjthus”. Vi modtog med stor glæde flere hundrede pænt pakkede tæpper, som herefter blev kørt til vort lager nær Haderslev. Tæpperne bliver i løbet af nogle måneder sendt med vore næste transporter til Rumænien og Letland, hvor de gør god gavn blandt de fattigste familier i disse lande.

Så lykkedes det igen. Den 20. maj læssede vi fra vort lager i Haderslev en hel sættevogn fyldt med gode og nyttige effekter til de fattige i Ilukste-området i Letland. Masser af godt tøj og fodtøj. Et meget stort parti helt nye dyner og puder fra firmaet DYKON. Masser af køkkenudstyr og møbler. Kort sagt alt hvad den allerfattigste del af befolkningen mangler i deres dagligdag. Vi har fået tilbagemelding på at alt er nået godt frem til byen. Se den eventuelt på kort ved at klikke her.

Læsning til Ilukste i Letland den 20. maj 2014

Læsning til Ilukste i Letland den 20. maj 2014

April 2014: Vi er netop kommet hjem efter en følgerejse med en transport til Rumænien. Læs rapporten på siden her. Og se billederne herfra. Marts 2014: Vi har offentliggjort nogle videoer fra besøgsrejser til Letland. Følg dette link. Generalforsamlingen er afholdt og du kan finde beretninger, referat og regnskab ved at følge dette link. Februar 2014: Vi arbejder hektisk for at få fyldt lagrene op, både i Haderslev og Sønderborg, så vi kan få transporter af sted til både Letland og Rumænien. Vi har modtaget transporttilskud fra tipsmidlerne, hvilket luner gevaldigt. For at udbrede kendskabet til vort arbejde, har vi oprettet en side på Facebook som du kan linke til fra højre-siden. Generalforsamlingen 2014, afholdes torsdag 20. marts 2014 kl. 19.00 på Aktivitetshuset “Bispen”, Bispebroen 3, 6100 Haderslev. Der sendes indkaldelser ud til medlemmer primo marts.. Vi har oprettet muligheden for at tilmelde sig et nyhedsbrev, hvilket også foregår fra menuen i højresiden. frivillige hjælpere, kort sagt: alle der har støttet ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP, det være sig både med materialer, pengegaver, planlægning, medtænkning og praktisk hjælp, ønskes fra bestyrelsens side en GLÆDELIG JUL samt ET GODT OG LYKKEBRINGENDE NYTÅR. Vore tanker går naturligvis – og ikke mindst – også til vore modtagere og samarbejdspartnere i Letland og Rumænien. Dette er jo hvad det hele drejer sig om, nemlig at gøre en forskel for de fattige familier og institutioner i modtagerlandene. På gensyn til et fortsat godt samarbejde i 2014.

Onsdag d. 27. November 2013: Der blev pakket og afsendt en hel sættevogn med destination til Preili i Letland. Der var rigtig mange gode ting denne gang, indsamlet fra private og virksomheder, eksempelvis kan nævnes en stor mænge tøj, sko, møbler så som lænestole, spiseborde, skriveborde skabe små sofaer, senge, madrasser, køkkengrej, skoleborde og stole. Særlig kan fremhæves dyner og puder fra DYKON i Lunderskov, støvletter fra ANGULUS i Herlev og beklædning fra ID LINE Holstebro. Et hold på 10 frivillige mænd pakkede og læssede hurtigt den store vogn. ØB ønsker at takke alle, både de der donorer de mange gode effekter, men også de frivillige, uden hvis hjælp intet var muligt. En dejlig julesending med mange gode og nødvendige ting til nogle af de allermest trængende i Letland.

November 2013: Der foreligger ny besøgsrapport fra Rumænien. Se rapportside og se helt nye billeder fra Rumænien her.

November 2013: Der er afholdt bestyrelsesmøde den 7. november. Projekt “pengerejsning” pågår fortsat. Der gøres klar til at sende en transport af sted til Letland sidst i november måned. P.t. er vi også i Rumænien og aflevere en sending. Der indgår fortsat mange gode ting til vore lagre. Vi mangler frivillige hjælpere, så enhver henvendelse herom er velkommen.

3. september 2013:

Efter længere tids arbejde med indsamling, sortering og nedpakning, oprandt dagen hvor sættevognen kom. En god flok aktive og flittige seniorer brugte en dag på at pakke en stor forsendelse til Letland, nærmere bestemt til Preili og Ilukste. Der var indsamlet rigtig mange gode ting, såsom hospitalssenge, madrasser, køkkenudstyr, beklædning og sko, møbler, tæpper, dyner og puder. Ingen tvivl om at modtagerne i Letland endnu engang får en god levering til uddeling blandt de allermest trængende. Her en lille billedreportage:

13. juli 2013:

Der er afholdt bestyrelsesmøde den 27. juni 2013. Status vedr. fundraising er, at der p.t. er indsendt to ansøgninger til Kulturstyrelsen, nemlig ansøgning om tilskud til drift og ansøgning om tilskud til transport. Derudover forberedes en ansøgningsrunde til diverse fonde. Der er afsendt to sendinger i maj til hhv. Letland og Rumænien. Der er fortsat gods på lager til nok en forsendelse. Der er udfærdiget en plakat, der vil blive ophængt på passende lokaliteter.

18. juni 2013:

I dag var en gruppe frivillige i Døstrup nær Skærbæk. En gruppe gæve kvinder strikker og samler tæpper sammen fra Limfjorden til grænsen samt fra hele Fyn. Den tilknyttede organisation “Aktion Børnehjælp – Tøj og Tæpper”, har lager i “æ sprøjthus” i Døstrup og her hersker orden og styr på tingene. De gode medarbejdere havde flere hundrede tæpper klar til os. Pænt pakket i nydelige og stærke plastemballager, så vi skulle bare pakke vore køretøjer. Organisationen har tidligere sendt til Indien, til de fattige, der lever på gaden, men af politiske årsager er det ikke længere muligt at sende dertil p.t. Vi i ØB er utrolig glade for henvendelsen og muligheden for at få del i disse gode tæpper, som vi sender til de allerfattigste i Rumænien og Letland, hvor de helt sikkert vil gøre rigtig god gavn til vinter. Vi glæder os over samarbejdet og kan da i denne forbindelse også henvise til organisationens hjemmeside.

4. juni 2013:

Der foreligger ny rejserapport fra Rumænien; læs mere her.

21. maj 2013:

Sønderborg afdelingen har netop læsset en stor sættevogn med nødhjælp til Rumænien, der kører fredag den 24. maj. En bil med frivillige følger med og assisterer ved aflæsning og levering. Jyske Vestkysten gæstede os ved læsningen og skrev artikel og optog billeder, der kom i avisen dagen efter.

15. maj 2013:

En aktiv gruppe frivillige i Haderslev pakker med stor lyst og “gå på mod” en sættevogn fuld af tøj, sko, senge, dyner, madrasser, møbler, køkkenudstyr, legetøj, skolemøbler o.m.a. til de aller fattigste familier og skoler i den østligste del af Letland. Lastbilen forventes at være fremme hos modtagerne i løbet af 2 – 3 dage. Og ca. den 25. maj afsendes en lignende transport fra Sønderborg til Rumænien. 19. marts 2013: Generalforsamlingen er afviklet og det er nu muligt at se referat fra denne på generalforsamlingssiden. Formandens beretning og delberetninger vedr. Letland og Rumænien er også publiceret.

Februar 2013:

Vi forbereder os til generalforsamlingen den 19. marts 2013. Indkaldelse til generalforsamling 2013.

Januar 2013:

Der har været afholdt bestyrelsesmøde 31. januar 2013. Nuværende suppleant Daniel Øskov indtræder som bestyrelsesmedlem. Regnskabet er klar til revision og vil blive publiceret i forbindelse med indkaldelse til ordinær generalforsamling. Der er på det sidste indkommet små 20.000,- kr. fra fonde og gaver. Der arbejdes fortsat på henvendelser til presse og materiale er snart klart. Trods to leveringer ultimo 2012 til Letland og Rumænien, er der stadig meget på lager. Ordinær generalforsamling planlagt til 19. marts 2013 på Bispen i Haderslev.

November 2012:

Der foreligger ny rejserapport fra Rumænien. Se ny side “fragmenter af ØB’s historie”.

Oktober 2012: Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 23. oktober. Vi arbejder fortsat på at gøre foreningen mere kendt; ikke for vores egen skyld, men vi mener, at omtale af vort arbejde og kendskab til foreningens formål, vil gavne vort arbejde i Letland og Rumænien.Samtidig arbejdes der på at rejse fornødne midler til fremtidige transportomkostninger.

Ny folder om vort virke foreligger og er klar til udlevering. Folderen kan også downloades herfra. P.t. er vi knapt 100 medlemmer. En sending hospitalssenge er under levering til Jegapils Centralsygehus i Letland. Inden årets udgang forventes yderligere 1 eller 1½ transport at være leveret til Letland og Rumænien. Det er meget vigtigt af få dækket modtagernes behov for varmt tøj, tæpper o.l. inden vinteren for alvor sætter ind.

August 2012: Der foreligger ny rapport nr. 49 fra Rumæniens-rejse. Klik og se rapporter.

Juli 2012: Det er sommer i Danmark. Skolerne holder sommerferie og på mange arbejspladser kan det også mærkes at personalet holder fri. Busser og tog er gået over til sommerkøreplanen. Danmark ligger stille – og dog. Her i foreningen har vi altid nok at gøre. P.t. fortsætter vi vort projekt med ansøgninger til diverse fonde m.v. Også vort lille projekt med at gøre os mere kendte i offentligheden arbejdes der på. Bl.a. er en ny folder under udarbejdelse, så vi har noget at dele ud af til interesserede og de der kunne blive interesserede. Vi arbejder hele tiden på kanten af afgrunden. Sådan har det været i adskillige år. Indtil nu er det gået med lodder og trisser, så pengene akkurat har slået til. Men her skal gentages, hvad der er sagt og skrevet mange gange. Vi mangler hænder, altså frivillige hjælpere, der er interesseret i at tage en tørn, stor eller lille. Vi mangler penge, ikke til eget forbrug, men simpelthen for at dække vore transportomkostninger til Letland og Rumænien. Vi er selvfølgelig også fortsat interesseret i de nødvendige effekter der sendes afsted til de fattige familier, men lige her og nu bugner lageret med ting, der er klar til afsendelse, men pengekassen bugner ikke! Vi håber og arbejder som nævnt hårdt for at gøre vort arbejde og nødvendigheden heraf kendt. Og vi tror og håber på, at vi nok engang klarer skærene, som så mange gange før. Vi tror på projektet. Befolkningen i Letland og Rumænien tror på os. Tror du kære sommerferie-dansker, at du kunne undvære lidt tid eller penge til os. Tak for din interesse og fortsat god sommer.

Juni 2012: Der afholdtes ordinært bestyrelsesmøde den 19. juni, hvor den samlede bestyrelse incl. suppleanter var tilstede. Der blev orienteret om den nyreviderede hjemmeside. Der skal satses mere på at gøre os kendte med de midler der er til rådighed. Derfor er også nyrevideret folder under udarbejdelse. Også diverse henvendelser til pressen blev drøftet. Og hvorfor så det. Jo – som det er i dag, hvor vi selv skal ud at skaffe midler til transport, er omtale guld værd. Hvis hjælpearbejdet i Østeuropa, skal nytte noget, er det absolut nødvendigt at vort arbejde er kendt af offentligheden.

Lige nu har vi etableret en tre-mandsgruppe, der på højtryk søger midler fra fonde, så det inden vinter bliver muligt at få sendt nødvendigt udstyr til Letland og Rumænien. Økonomien er et evigt tilbagevendende problem. Hvor det er rimeligt let at indsamle udstyr, er det altså en del sværere at indsamle de beløb, der er nødvendige for at sende nogle containere afsted. Lige nu er der heldigvis økonomi, så det er muligt at få to transporter afsted i løbet af sommeren.

April 2012: Der blev afholdt bestyrelsesmøde den 10. april, hvor bestyrelsen konstituerede sig, hvilket kan ses her. Da der er skiftet ud på formandsposten og kassererposten, blev nødvendige overdragelser sat i værk. Der blev sagt farvel til de afgående og velkommen til de nye medlemmer af bestyrelsen. Med udgangspunkt i generalforsamlingen blev debatten skudt i gang og nødvendige tiltag drøftet. Den trængte økonomi er et gennemgående tema. Uden midler har vi ikke mulighed for at transportere den nødvendige nødhjælp til Rumænien og Letland. Nødvendige ansøgninger ligger nu blot og afventer hos ministeriet, hvor der desværre er meget lang sagsbehandlingstid. Samtidig kan vi se, at forholdene i modtagerlandene, er forværret som følge af den økonomiske krise.

Marts 2012: Generalforsamlingen er afviklet. Beretningerne er godkendt. Regnskabet er godkendt. Bestyrelsen er valgt, men p.t. endnu ikke konstitueret. Beretninger m.v. kan findes på siden vedr. generalforsamling .

Februar 2012: Generalforsamlingen finder sted torsdag den 22. marts 2012 kl. 19:00 på Bispen i Haderslev. Indkaldelse kan ses her. Foreningens trængte økonomi blev drøftet på bestyrelsesmødet den 7. februar 2012. Det er vanskeligt at fortsætte samme forsendelsesrate som tidligere år, idet de midler vi tidligere har modtaget, nu udebliver. Vi mærker den økonomiske krise i foreningen, hvilket selvsagt betyder, at de der virkelig har behov, nemlig familierne i Rumænien og Letland, ikke får den hjælp og de ting vi faktisk har stående på vore lagre. Vi hører netop nu om meget kolde vintre i landene, med temperaturer der slår de danske med flere længder. Økonomien vil blive sat til debat på generalforsamlingen.

Ethvert bidrag – stort eller lille – modtages med tak. Alle bidrag går direkte til hjælp til Rumænien og Letland. Vi bruger stort set ingen penge til administration.

November 2011: Der foreligger ny rejserapport fra Rumænien – se nærmere her.

Oktober 2011: Der foreligger ny rejserapport fra Rumænien – se nærmere her. 21. august 2011: Foreningens økonomi har hidtil akkurat lige rakt til dækning af transportomkostningerne til Letland og Rumænien. Efter begge landes indtræden i EU har det i perioder været vanskeligt at få økonomien til at hænge sammen. Lige nu i sensommeren 2011 ser økonomien absolut ikke lovende ud. Derfor har vi henvendt os til en række støtter, der tidligere har vist interesse for vort arbejde i landene. Et optryk af vort såkaldte indsamlingsbrev kan ses her. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 14. juni 2011. Vi er p.t. 88 medlemmer i alt. De forskellige muligheder for ansøgninger til Tips- og lottomidler blev drøftet. En halv transport et netop afsendt til Rumænien. På lager er stadig til nok en hel transport. Der er fortsat mange tilsagn om effekter til os fra forskellige virksomheder. Vi har permament et problem med indsamlingstransporter, idet vi ikke råder over køretøjer og hele tiden må finde løsninger fra opgave til opgave. Det bunder naturligvis først og fremmest i økonomien, hvor der ikke er megen luft til leje eller køb af køretøj. Vi planlægger derfor at rette henvendelse til en række fonde og firmaer i håb om en håndsrækning, så det vigtige arbejde blandt fattige i Rumænien og Letland kan fortsætte. Hvordan kan vi gøre os mere kendte – Facebook-fremstød overvejes og er måske en mulighed. Generalforsamlingen 2011 er afholdt den 15. marts. Læs meget mere her. Indkaldelse til generalforsamling 2011. Den afholdes 15. marts og indkaldelsen udsendes naturligvis også som brev til medlemmer, venner og hjælpere. Enhver er velkommen til generalforsamlingen, men kun medlemmer har stemmeret. Der vil være mulighed for at melde sig ind umiddelbart før generalforsamlingen, men det er absolut ingen betingelse for at deltage. Der har været afholdt bestyrelsesmøde den 27. januar 2011. Planlægningen af årets transporter og ansøgninger påbegyndt. Næste transport til Letland påtænkes afsendt til marts. Rumænien har endnu ingen tidshorisont. Generalforsamlingen den 15. marts på bispen blev planlagt. Indkaldelser vil blive udsendt i god tid. Regnskabet går akkurat lige rundt. Det vil naturligvis blive udsendt i forb. med indkaldelse til generalforsamling. TV Syd

TV SYD viste et program om arbejdet i Letland onsdag den 24.11.2010 kl. 19:30. Udsendelsen kan ses herfra.

Der foreligger også billeddokumentation for rejsen på denne side. Der foreligger Rapport nr. 45 – Rumænien – November 2010 .

Der foreligger ny rapport fra oktober-transport til Letland.

November 2010 nyhedsbrevet er udkommet. Du kan modtage nyhedsbrevet, når det udkommer ved at tilmelde dig i menuen i højre side.

Der foreligger ny rapport fra oktober-transport til Rumænien.

Som et helt nyt tiltag er der oprettet en side hvor vi efterlyser ting, som vi har svært ved at fremskaffe til modtagere, der har hårdt brug herfor.

Fra bestyrelsesmødet den 28. september 2010: Transport afgår til Letland 30. september. 2 repræsentanter fra bestyrelsen samt en TV-fotograf deltager i den kombinerede transport og besøgsrejse. Vi afventer desværre fortsat bevilling fra tipsmidlerne. P.t. er lagrene godt fyldt op, så der arbejdes på nok en Letlands-transport ultimo oktober. Et bestyrelsesmedlem har brugt sin ferie på at samle op på situationen i Rumænien, hvor der igen er krise og stor nød de steder vi kommer. Der læsses 7. oktober til Rumænien i samarbejde med anden organisation. Besøgstal på denne hjemmeside er i stigning, så det er vigtigt at siden fortsat er dynamisk. Der arbejdes på udsendelse af nyhedsbrev i oktober. Næste generalforsamling bliver tirsdag den 15. marts 2011 på “Bispen” i Haderslev.

Fra bestyrelsesmødet den 14. januar 2010: Der planlægges p.t. transporter til Rumænien og Letland til afsendelse forår/sommer. Der pågår p.t. fundraising, altså forsøg på rejsning af penge til bedring af vor slunkne økonomi. Forskellige fonde er ansøgt, ligesom et antal breve er udsendt til privatpersoner, firmaer, foreninger og institutioner. Generalforsamling afholdes torsdag den 18. marts kl. 19:00 på “Bispen” i Haderslev. Der udsendes skriftlig indkaldelse som vanligt.

Læs her teksten fra vort seneste indsamlingsbrev.

Fra bestyrelsesmødet 8. oktober 09: På dette møde blev blev udtrykt stor bekymring over manglen på frivillige. For at foreningen kan yde det stykke arbejde, der er meningen med det hele – nemlig hjælp til fattige børnefamilier i Letland og Rumænien – er det nødvendigt med frivillige hjælpere. P.g.a. sygdom og andre forhold, har vi desværre måttet sige farvel til en del gode hjælpere. Så kender du nogen, der kunne være interesseret, eller kan du selv give en hånd med til indsamling, sortering, reparation, pakning og afsendelse, kan du kontakte os fra bunden af denne side.

Også lagerproblemer blev drøftet, idet vi antagelig ikke kan have vort gode lager i Rødekro ret længe endnu. Så har du kendskab til et godt, gratis og tørt lager i området Rødekro, Aabenraa, Sønderborg, da kontakt os venligst. Uden støtte kan vi desværre intet gøre. Læs mere på diskussionssiden. Fra bestyrelsesmødet 5. maj hvor bestyrelsen konstituerede sig. Det blev besluttet at gøre teksten mere forståelig på siden der vedrører indbetalinger og gaver. Dette er efterfølgende gjort. Letlands-transport planlagt til pakning og afsendelse 14. maj. Det blev besluttet at udgive et elektronisk nyhedsbrev til medlemmer og læsere af hjemmesiden. Der vil derfor snarest blive udsendt brev til medlemmerne om hvorledes de kan tilmelde sig dette nyhedsbrev. I samme anledning er nu oprettet en side, hvor alle kan tilmelde sig til nyhedsbrevet, der planlægges til at udkomme 4 gange årligt. Ved samme lejlighed udsendes årsrapporten til medlemmerne. Der udsendes pressemeddelelse til lokalaviserne i Sønderjylland om konstitueringen. Der er fortsat meget stort behov for frivillige hjælpere, idet vi desværre er ramt af både sygdom og anden frafald. Alle der måtte være interesserede i at give en hånd med, kan kontakte os via kontaktsiden. Som nævnt konstituerede bestyrelsen sig, jf. nedenfor:

* Formand: Hans Egon Lorenzen

* Næstformand (ansvarlig Rumænien afd.): Arne Vindbjerg Petersen * Kasserer: Jørn Hansen * Referent: Jens Christensen * Bestyrelsesmedlem (ansvarlig Letland afd.): Kurt Hansen * Bestyrelsesmedlem: Arne Lorenzen * Bestyrelsesmedlem: Bjarne Boddum * Suppleant: Benthe Rasmussen * Suppleant: Bent Brønning

Generalforsamlingen 2009 blev afholdt den 19. marts. Den kan du læse meget mere om på generalforsamlingssiden. Den nyvalgt bestyrelse vil snarest konstituere sig.

Vort lager på det gamle Clip-renseri i Rødekro i Sdr.Jylland er delvis brændt i nytåret. Der er desværre omfattende skader på vore ting, der skulle være sendt til Rumænien. Vi står nu foran store opgaver med at håndtere, rengøre og destruere og ikke mindst at skulle finde nyt lager. Til det brug kan vi bruge mange frivillige hjælpere. Skulle en og anden der læste disse linjer, kende noget til ledige (gratis) lagre i området, hører vi gerne fra jer.

Bortset fra lageret i Agerskov, er der fyldt op med masser af ting og sager at sende med de næste transporter.

Der afsendes container til Letland den 25. marts 2009.

Det forventes at der afgår en sending til Rumænien i maj 2009.

Både Letland- og Rumæniensafdelingen mangler i høj grad frivillige medhjælpere.

En anden nyhed er selvfølgelig at det på sidste bestyrelsesmøde, blev vedtaget at give denne hjemmeside en ordentlig “overhaling”, idet flere punkter var uaktuelle og utidsvarende, ligesom enkelte pkt. direkte var forkerte. Dette forsøges der netop nu at få rettet op på, så hjemmesiden altid vil forestå aktuel og indbydende.

På “Diskussions-siden“, er du velkommen til at give din mening til kende på bloggen.

Det overvejes også at udgive et egentligt nyhedsbrev med faste intervaller.

Derudover kan du nu benytte kontaktformularen lige nedenfor eller kigge ind på kontaktsiden og bl.a. se vore telefonnumre.

KONTAKT OS:

1

Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.

Tilmeld nyhedsbrev

Se side »

jelling

Historisk

Omtale af gavestøtten fra Jelling Musikfestival Jelling Musikfestival har i 2007 støttet Østeuropæisk Børnehjælp med 50.000,- kr., som vi med stor taknemmelig har modtaget. Pengene falder på et utroligt tørt sted, idet foreningen ikke længere modtager transportstøtte efter at landene er blevet medlem af EU. Så dette tilskud er med til at gøre det muligt at …

Se side »

Skriv et svar

Diskussions-side

En anmodning om frivillig hjælp og ny lagerplads. På bestyrelsesmødet den 8. oktober blev nogle større problemer drøftet. Som følge af sygdom og andre årsager, har vi måttet sige farvel til en del gode frivillige hjælpere. Som følge heraf kan med stor ret udtrykkes, at Østeuropæisk Børnehjælp p.t. befinder sig i en kritisk fase. Hvis der ikke kan …

Læs mere