okt 09

Diskussions-side

En anmodning om frivillig hjælp og ny lagerplads.

logo

På bestyrelsesmødet den 8. oktober blev nogle større problemer drøftet.

Som følge af sygdom og andre årsager, har vi måttet sige farvel til en del gode frivillige hjælpere. Som følge heraf kan med stor ret udtrykkes, at Østeuropæisk Børnehjælp p.t. befinder sig i en kritisk fase. Hvis der ikke kan skaffes frivillige hjælpere, er det heller ikke muligt at få indsamlet, sorteret, repareret, pakket og afsendt effekter til brug for fattige børnefamilier i den kommende vinter i Letland og Rumænien. Disse lande – og ikke mindst børnefamilierne på landet – er blevet meget hårdt ramt af den internationale finanskrise, og vi har ved selvsyn set hvor slemt det igen står til og hvor omfattende fattigdommen og nøden er i begge lande. Vi har for øjeblikket midler til at betale nogle transporter, men det er som nævnt frivillig hjælp vi er i akut behov for.

Derfor bringes på denne plads en indtrængende appel til læserne af denne side, med anmodning om enten selv at melde sig, eller – hvis man kender nogen – at få talt med dem herom.

Et andet problem er, at vi sikkert snart bliver opsagt fra vort gode lager i Rødekro. Uden lager – intet hjælpearbejde!  Så hvis du har kendskab til et godt gratis lager i Sønderjylland, helst mellem Rødekro, Aabenraa og Sønderborg, da sig venligst til.

Vi kan kontaktes via formularen på kontaktsiden, eller du kan blogge med os i bunden af denne side.

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP er en privat, humanitær organisation, som formidler hjælp til børneinstitutioner, sygehuse, ældrehjem, fængsler og dårligt stillede familier i østeuropæiske lande.

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP er baseret på støtte fra sine medlemmer og arbejder ikke udfra et bestemt politisk eller religiøst grundlag, men samarbejder med andre organisationer, som ønsker at virke til gavn for de samme formål som ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP.

Det vigtigste er at få transporteret så meget nødvendigt som muligt direkte til de trængende. Derfor står vi selv for indsamlinger og transporter og vi følger hele tiden op på levering, modtagelse og uddeling. Vi gennemfører 9-10 transporter om året til Letland og Rumænien.

Transportstøtte fra Mellemfolkeligt Samvirke er desværre ophørt for transporter til både Letland og Rumænien. Derfor er vi så meget mere afhængig af Økonomisk hjælp fra gode støtter.

Der er ydet tilskud til ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP af Kulturministeriets andel af tips- og lotto-midlerne.

Du er meget velkommen til at skrive en kommentar nedenfor.

1

Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.

Skriv et svar