admin

mar 062018
 

En anmodning om frivillig hjælp.

logo

Der er rejst nogle problemer på vore bestyrelsesmøder.

Som følge af sygdom og andre årsager, har vi desværre måttet sige farvel til en del gode frivillige hjælpere. Som følge heraf kan med stor ret udtrykkes, at Østeuropæisk Børnehjælp p.t. befinder sig i en kritisk fase. Hvis der ikke kan skaffes frivillige hjælpere, er det heller ikke muligt at få indsamlet, sorteret, repareret, pakket og afsendt effekter til brug for fattige børnefamilier i Letland og Rumænien. Disse lande – og ikke mindst børnefamilierne på landet – er stadig ikke kommet sig efter den internationale finanskrise, og vi har ved selvsyn set hvor slemt det står til og hvor omfattende fattigdommen og nøden er i begge lande. Vi har for øjeblikket midler til at betale nogle transporter, men det er som nævnt frivillig hjælp vi er i akut behov for.

Derfor bringes på denne plads en indtrængende appel til læserne af denne side, med anmodning om enten selv at melde sig, eller – hvis man kender nogen – at få talt med dem herom.

Vi kan kontaktes via formularen på kontaktsiden, eller du kan blogge med os i bunden af denne side.

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP er en privat, humanitær organisation, som formidler hjælp til børneinstitutioner, sygehuse, ældrehjem, fængsler og dårligt stillede familier i østeuropæiske lande.

ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP er baseret på støtte fra sine medlemmer og arbejder ikke udfra et bestemt politisk eller religiøst grundlag, men samarbejder med andre organisationer, som ønsker at virke til gavn for de samme formål som ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP.

Det vigtigste er at få transporteret så meget nødvendigt som muligt direkte til de trængende. Derfor står vi selv for indsamlinger og transporter og vi følger hele tiden op på levering, modtagelse og uddeling. Vi gennemfører omkring fire transporter om året til Letland og Rumænien.

Transportstøtte fra Mellemfolkeligt Samvirke er desværre ophørt for transporter til både Letland og Rumænien. Derfor er vi så meget mere afhængig af Økonomisk hjælp fra gode støtter.

Der ydes tilskud til ØSTEUROPÆISK BØRNEHJÆLP af Kulturministeriets andel af tips- og lotto-midlerne, men disse tilskud er p.t. for nedadgående.

Du er meget velkommen til at skrive en kommentar nedenfor.

Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.