Billeder Rumanien 2009

Her præsenteres en større samling billeder fra Rumænien, optaget i 2009 i forbindelse med en større besøgsrejse.
 
Du kan klikke på de enkelte billeder, der herefter åbnes. Klik igen og billedet lukkes.
 
Det er også muligt at klikke på et billede og ved hjælp af piletasterne at gennemse dem alle.
  

1

Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.