Støtte til ØB

Østeuropæisk Børnehjælp er en hjælpeorganisation, der har eksisteret siden 1991.

I begyndelsen af 90’erne viste forskellige Tv-stationer og andre medier gribende billeder fra de urimelige forhold, der herskede på børnehjem i Rumænien og de nedværdigende forhold, som børnene levede under.

Glade børn i Preili i Letland med cykler.

Glade børn i Preili i Letland med cykler.

Disse scener bevægede mange til at yde hjælp til disse børn, og det var sandsynligvis også sådanne TV-udsendelser mm, der førte til stiftelsen af Østeuropæisk Børnehjælp. Formålet var helt fra starten, at forbedre forholdene for disse børn og deres familier.

Siden da har der været utallige hjælpetransporter til store dele af Østeuropa. I dag fokuserer foreningen primært på Letland og Rumænien, og vi har godt og vel 100 medlemmer, både aktive og passive. Vi har også modtaget stor hjælp fra venner, institutioner, fonde, virksomheder og privatpersoner gennem årene.

Sættevogn læsses fra lageret nær Haderslev.

Sættevogn læsses fra lageret nær Haderslev.

Når vi kan indsamle 15.000 kr., kan ØB fylde en sættevogn med møbler, køkkenudstyr, tøj og sko, madrasser, dyner og puder, linned, senge, cykler, legetøj, sportsudstyr og til hospitalerne hospitalssenge samt mange andre nødvendige ting.

Offentlig transportstøtte til modtagerlandene er ikke længere tilgængelig, så økonomisk hjælp fra private, fonde og virksomheder er afgørende for fortsat hjælp til de dårligst stillede i Letland og Rumænien.

Hvis du har effekter, som ØB kan bruge, eller hvis du ønsker at være medlem eller frivillig hos os, kan du ringe på 2986 3512 eller sende en e-mail til følgende mailadresse:

Vi sætter stor pris på enhver form for støtte!


Hvis du ønsker at donere et beløb direkte til ØB, er der følgende muligheder:

| Giro: 372-3127
| Netbank indbetaling: +01< +3723127<
| Bankoverførsel: Reg.nr. 1551 – Kontonr. 0003723127.
| MobilePay: 977543.

Eller du kan scanne QR-koden 977543 med din mobiltelefon direkte herfra:QR kode til Mobile-Pay betalinger til Østeuropæisk Børnehjælp.


Medlemskab koster kr. 175,- for enkeltmedlemmer og 300,- for par.


Hvis du ønsker at støtte med skattefradrag.

Der er mulighed for at få skattefradrag for indbetalinger til Østeuropæisk Børnehjælp.
For at udnytte denne mulighed skal indbetalinger ske via Missionsfonden af 4/5 1964.
Det kan ske på forskellig vis:

  • Indbetal til giro: 613-9450 mærket ”Projekt 5648” og med navn og CPR anført.
  • Indbetal via netbank +01< +6139450< mærket ”Projekt 5648 ” og med navn og CPR anført.
  • Få din bank eller netbank til at overføre til kontonr. 9570 – 0006139450 mærket ”Projekt 5648” og med navn og CPR.
  • Indbetal via MobilePay appen på SmartPhone til telefon 42 64 74 19 og mærk med ”Projekt 5648” og CPR nr.

Når du har overført penge via Missionsfonden, vil der dels ske en indberetning til SKAT om det fradrag du skal have og dels vil pengene bliver overført til os med fradrag af et gebyr til Missionsfonden og oplysninger om hvem du er.

Du kan læse mere på Missionsfondens hjemmeside.


SÅDAN ARBEJDER VI.

Foreningen har lagre i Haderslev og Sønderborg. Vores arbejde er organiseret således, at Haderslev-gruppen tager sig af hjælpen til Letland, mens Sønderborg-gruppen varetager hjælpen til Rumænien. I vores internationale arbejde anvender vi navnet “EECA,” som står for East European Children Aid.

Årligt sender vi typisk mellem 4 og 6 transporter af sted til Letland og Rumænien. Vi følger op på transporterne med ledsagerejser eller efterfølgende besøgsrejser. Der evalueres løbende på alle transporter og behov, herunder kontakt med modtagerne både før og efter leveringerne. Rapporter fra alle rejser er tilgængelige her.

Vi kan med stor sikkerhed love, at vi er så tæt på modtagerne som overhovedet muligt.


Du kan sende os en meddelelse ved at udfylde nedenstående formular:

     

    Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.