Velkommen

Østeuropæisk Børnehjælp har eksisteret siden 1991og formålet er og har altid været, at yde basal hjælp til fattige børn, deres familier samt skoler og børnehaver i Letland og Rumænien.

Vi råder over to lagre, et i Haderslev og et Sønderborg. Herfra foregår indsamlingen af møbler, køkkenudstyr, tøj og sko, madrasser, dyner og puder, linned, håndklæder, senge, legetøj, sportsudstyr og til hospitalerne hospitalssenge samt en hel del andre ting, der kan komme modtagerne til nytte.

For at dette overhovedet kan lade sig gøre, er det nødvendigt at have en række frivillige, der kan tage sig af de mange praktiske opgaver, såsom transport til lager, sortering, reparation, pakning og endelig læsning på sættevogn.

Vi er løbende i kontakt med modtagerne i Letland og Rumænien, så vi hele tiden er ajour med deres ønsker og behov. Det er selvfølgelig ikke muligt at opfylde alle ønsker, men vi forsøger altid at hjælpe med det bedste vi har. Der evalueres løbende på leverancerne.

Vi har ligeledes en god række virksomheder og private, der donorer ting til os. Uden disse gode kontakter ville det ikke være muligt at yde den nødvendige nødhjælp.

Med passende mellemrum foretager vi besøgsrejser for ved selvsyn at se tilstanden i de områder vi hjælper. Vi har gode kontakter på lokaliteterne, eksempelvis Røde Kors-medarbejdere og kommunale socialarbejdere.

Vor målsætning er 2 transporter til Letland og 2 transporter til Rumænien hvert år.

På de underliggende sider vil du kunne læse meget mere om vor virksomhed.

Hvis du ønsker at kontakte os er det muligt via nedenstående kontaktformular.