Om os selv

logoØsteuropæisk Børnehjælp er en hjælpeorganisation, der har eksisteret siden 1991. I begyndelsen af 90’erne viste forskellige TV-stationer nogle meget gribende billeder bl.a. fra de urimelige forhold der herskede bl.a. på børnehjem i Rumænien og de nedværdigende forhold, som børnene der levede under.

Dette medførte at mange blev grebet af trangen til at yde hjælp til disse børn, og det var antagelig også sådanne TV-scener, der var medvirkende til at ØB blev stiftet, med det formål at bedre forholdene for disse børn og deres familier.

Der har siden den tid været utallige hjælpetransporter til store dele af Østeuropa. I dag er foreningens virke koncentreret om Letland og Rumænien og der er godt og vel 100 medlemmer, nogle aktive andre passive.

Utallige er også de venner, institutioner, firmaer og privatpersoner, der gennem årene har ydet og stadig yder gaver og på anden vis støtter os.

Læs mere om foreningens tidlige historie.

Foreningen er organiseret med en bestyrelse, bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær samt menige bestyrelsesmedlemmer. Der afholdes en årlig generalforsamling samt en række bestyrelsesmøder i løbet af året.

Rent teknisk er vi organiseret i to underafdelinger, nemlig en Rumæniens-afdeling og en Letlands-afdeling, med lagre i Haderslev, Agerskov og Rødekro. De store opgaver er at skabe kontakter til bidragydere og dernæst at få indsamlet og opmagasineret de indsamlede effekter på vore lagre. Herefter forestår sortering og reparation og sidst men ikke mindst pakning og forsendelse.

Der evalueres på alle transporter. I praksis på den måde, at Rumæniens-afdelingen følger hver eneste transport på den måde, at man følger lastbilen og udpakningen ved hver eneste destination og som sådan er med helt fremme hvor behovet er. På den måde etableres fantastiske relationer til modtagerne, ligesom man altid helt er ajour med forholdene og manglerne på stedet. Letlands-afdelingen gør det på en lidt anden måde, idet man ikke følger hver eneste transport, men derimod laver opfølgende besøgsrejser, når der er afsendt to eller tre transporter. Man besøger de steder der sidst er leveret til og evaluerer på leverancerne og modtagerne. Derudover besøges ofte nye lokaliteter, der har behov for hjælp. Begge afdelinger skriver omfattende rapporter om leverancer og forhold på stedet. Rapporterne kan ses på rapportsiden.

Der er fortsat et stort behov for frivillige hjælpere til mange typer opgaver, så hvis du er interesseret, da benyt venligst kontaktformularen nedenfor.

Se vores folder.

KONTAKT OS VIA NEDENSTÅENDE FORMULAR:

    1

    Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.