Medlemsskab

 medlemsskabØsteuropæisk Børnehjælp er en humanitær organisation, med ulønnede frivillige hjælpere, der som oftest også er medlemmer. Foreningen er hjemmehørende i Vojens, men opererer fra flere lokaliteter i både Syd- og Sønderjylland, bl.a. Haderslev, Hammelev, Agerskov og Røde Kro.

Organisationen hjælper børn og voksne i nød, samt forsøger at forbedre de eksisterende forhold, der angår især børns vilkår. Hjælpen ydes fortrinsvis til Letland og Rumænien.

Du kan også hjælpe ved at blive aktiv eller passiv medlem og støtte foreningen. Tilmelding kan ske via mail: eeca@mail.dk .

Medlemskab koster kr. 175,- for enkeltmedlemmer og 300,- for ægtepar.
Alle medlemmer, frivillige hjælpere og bestyrelsesmedlemmer arbejder fuldstændig gratis i deres fritid.

Skriv til os via mail: eeca@mail.dk, så kan vi sende dig et girokort, eller du kan blot overføre beløbet via Giro: +01<  +3723127<  eller  Bank, reg.: 1551, kto.: 0003723127. Husk at skrive navn og adresse i mailen, så vi kan sende dig en velkomst-mail.

Er du interesseret i at udføre noget praktisk arbejde for foreningen kan du meddele dette via mail: eeca@mail.dk . Opgaverne kan være mangeartede. Det kan være sortering og pakning af varer på vores lagre. Det kan være transportopgaver. Det kan være hjælp til læsning af lastbiler. Det kan også være indsamling af gods fra vore givere. Det kan være småreparationer og afprøvning af forskellige indleverede ting. Der vil også være gode chancer for at kunne deltage i planlægning af foreningens aktiviteter eller endog at komme med på en opfølgningsrejse.

 

Vi kan kontaktes via  nedenstående  mailadresse:

1

Østeuropæisk Børnehjælp har også brug for dig.